นักศึกษาสามารถออกจากห้องเรียนบนระบบ LEB2 ได้ด้วยตนเองแล้ว!

Student-Leave-Class-TH.jpg

เมื่อนักศึกษาแจ้งถอนรายวิชาระหว่างปีการศึกษากับสำนักทะเบียนฯ เรียบร้อยแล้ว แต่รายชื่อยังคงค้างอยู่ในห้องเรียนของรายวิชาที่ได้ถอนออกไปบนระบบ LEB2 ไม่ต้องตกใจ! เพราะ นักศึกษาสามารถกดออกจากห้องเรียนได้ด้วยตนเองแล้ว!

ขั้นตอน

  1. เลือกห้องเรียนที่ต้องการออก
  2. คลิกที่ฟันเฟือง เลือก Leave class
  3. กด ตกลง เพื่อออกจากห้องเรียน

student-leave-class.png

  ข้อควรระวัง

หากนักศึกษาเผลอกดลบตนเองออกจากห้องเรียนไปแล้ว และต้องการกลับสู่ห้องเรียนเดิมอีกครั้ง จะต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนหรือ ติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อเพิ่มรายชื่อนักศึกษาเข้าสู่ห้องเรียนในระบบ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น