หากอาจารย์และนักศึกษาไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 ได้ สามารถตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานเบื้องต้น ได้ด้วยตนเอง ดังนี้

  1. กรณี กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ไม่ได้ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อ proxy ไว้หรือไม่
  2. กรณี ใส่ username และ password แล้วเข้าระบบไม่ได้ ให้ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน LEB2
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของ URL เมื่อคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบบน LEB2 จากหน้า Home จะต้องพบหน้าให้กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบที่มี URL นี้: https://modps70.lib.kmutt.ac.th/login?app_id=1&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapp.leb2.kmutt.ac.th%2Flogin

เคล็ดลับสำหรับผู้ใช้งาน

หมายเหตุ

หากยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อทีมงานเพื่อช่วยดำเนินการตรวจสอบได้ทันที

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น