การเช็กชื่อเข้าเรียน

บนคอมพิวเตอร์

  1. ไปที่ฟีเจอร์ การเช็กชื่อ
  2. คลิก บันทึกเข้าชั้นเรียน
  3. ใส่โค้ดตัวอักษรที่อาจารย์สร้างเพื่อเช็กชื่อเข้าห้องเรียน

________.png________1.png

 

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทุกประเภท

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. สแกน QR Code ที่อาจารย์สร้างขึ้นสำหรับการเช็กชื่อ
  • เมื่อสแกน QR Code แล้วระบบจะนำเข้าสู่หน้า Log in ให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเพื่อเข้าเรียน

     หรือ 

   2. การเช็กชื่อผ่านตัวอักษร มีวิธีการดังนี้

  • ล็อคอินเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสที่เข้าใช้ New Acis
  • ไปที่ฟีเจอร์ การเช็กชื่อ
  • ใส่โค้ดตัวอักษรที่อาจารย์สร้างเพื่อเช็กชื่อเข้าห้องเรียน
  • คลิก save

attendance.png

 

attendance_2.png

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> ลากิจ ลาป่วย แจ้งผ่านฟีเจอร์ Attendance ได้เลย!

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
4 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น