เข้าสู่ระบบ LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

เข้าสู่ระบบบน LEB2

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ LEB2 โดย www.leb2.kmutt.ac.th
  2. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสที่เข้าใช้ New Acis

login.png

หมายเหตุ เมื่อกดเข้าสู่เว็บไซต์ www.leb2.kmutt.ac.th ระบบจะพาไปยัง https://www.leb2.org/ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งาน LEB2 ได้รับผลกระทบจากปัญหาเครือข่ายขณะใช้งาน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

22 จาก 27 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น