เข้าสู่ระบบ LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

เข้าสู่ระบบบน LEB2

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ LEB2 โดย www.leb2.kmutt.ac.th
  2. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสที่เข้าใช้ New Acis

login.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

17 จาก 21 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น