การเข้าห้องเรียนออนไลน์ (LEB2Live)

การเข้าห้องเรียนออนไลน์ (LEB2Live)

เมื่อถึงเวลาที่อาจารย์นัดเรียนผ่าน LEB2Live ให้ คลิกที่ Watch LIVE เเละเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นักศึกษาควร sign in เข้าสู่ระบบของ Microsoft Team ไว้ด้วย สำหรับการบันทึกวีดีโอการสอนนั้น อาจารย์จะเป็นผู้กดเริ่มเเละหยุดการบันทึกเอง นักศึกษาไม่ควรกดในขณะที่อาจารย์กำลังสอน โดยไฟล์วีดีโอที่ถูกบันทึกจะอยู่ใน chat ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ามาดูหรือดาวน์โหลดได้ในภายหลัง

 

 watch_live_eng.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
4 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น