การเพิ่ม"ผลลัพธ์การเรียนรู้"

 • ปรับปรุงเมื่อ

หลังจากอาจารย์ได้ทำการนำเข้าข้อมูลรายวิชาสู่ระบบ LEB2 เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลรายวิชาและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ NewACIS จะถูกนำเข้าสู่ระบบ LEB2 อัตโนมัติ หากต้องการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ในห้องเรียนที่ได้นำเข้ามาหรือห้องเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ และสร้างเกณฑ์การประเมิน สามารถทำได้บนฟีเจอร์ Plan  ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับการเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 

ใครสามารถเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ได้บ้าง

 • ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มากับหลักสูตร หรือที่มากับห้องเรียนตั้งแต่ Import Class: ทีมผู้สอนสามารถแก้ไขคำอธิบายของแต่ละ Level ใน CLO ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรได้กำหนดมาให้รวมถึงไม่สามารถลบออกไปได้ 
 • การเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้:  ทีมผู้สอนในห้องเรียนสามารถเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้มี 2 แบบ คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มากับหลักสูตร (Course Learning Outcome: CLO) จะมากับห้องเรียนเมื่อมีการ Import Class บนระบบ LEB2 และ CLO นี้สามารถแก้ไขได้เพียงคำอธิบายของแต่ละ Level เพื่อระบุระดับการทำได้ของผู้เรียน แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรได้กำหนดมาให้รวมถึงไม่สามารถลบออกไปได้  อีกแบบคือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สร้างเพิ่มเติม (Additional Learning Outcome: LO) จะเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ทีมผู้สอนสามารถสร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะสามารถสร้างเพิ่ม แก้ไข และลบออกไปได้ ดังรูปภาพที่ 1

ooo.png

รูปภาพที่ 1. ส่วนประกอบ 1) ชื่อหลักสูตร 2) ปีหลักสูตร 3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มากับหลักสูตร (CLO) และ  4) ผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีการแก้ไขคำอธิบาย Level ของ CLO

 1. เลือกผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มาจากหลัดสูตรที่ต้องการแก้ไข
 2. คลิก "แก้ไข"
 3. ใส่รายละเอียดคำอธิบายในแต่ละ Level เพื่อระบุระดับการทำได้ของผู้เรียน
 4. คลิก "บันทึก"

clo_th.png

clo_edit_2.png

วิธีการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. คลิก "สร้าง" เลือก "ผลลัพธ์การเรียนรู้"
 2. เขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการเพิ่ม(ควรเน้นสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้)
 3. เพิ่มคำอธิบายเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าการประเมินแต่ละระดับนั้นเกี่ยวกับอะไร (ระดับเป็นความสามารถของผู้เรียนหลังจบหลักสูตร)
 4. เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิก"สร้าง"

create_lo.png

create_lo_2.png

หมายเหตุ

ระบบตั้งค่าตั้งต้นไว้ในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ให้นักศึกษาต้องผ่าน ระดับ 3 แต่ทีมผู้สอนสามารถพิจารณาการตั้งค่าระดับที่ต้องการให้นักศึกษาต้องผ่านเองได้

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> สามารถแก้ไข CLO ของวิชาได้หรือไม่

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น