กรณีการตั้งค่ากำหนดส่งของกิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity) - ไม่อนุญาตให้ส่งเลท!

เรื่อง กรณีการตั้งค่ากำหนดส่งงาน/ข้อสอบของกิจกรรมเพื่อการประเมิน(Assessment Activity)- ไม่อนุญาตให้ส่งเลท! (Set allow late) -

เรียน อาจารย์ผู้ใช้งานระบบ LEB2 ทุกท่าน

กรณีการตั้งค่ากำหนดส่งงานข้อสอบของกิจกรรมพื่อการประเมิน (Assessment Activity) โดยการเลือก "ไม่อนุญาตให้ส่งเลท! (Set allow late)" สถานะและการบันทึกเวลาการส่งงานของนักศึกษาที่แสดงในระบบ LEB2 อ้างอิงมาจากการบันทึกข้อมูลของ Server ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก นักศึกษาที่ส่งงานข้อสอบมาในช่วงท้ายของเวลาสิ้นสุดกำหนดส่ง ระบบจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าแต่ละเคสนั้นส่งทันจริง/เลทจริง ได้ 100% ในช่วงวลาดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร บราวเซอร์การใช้งานไม่พร้อม หรือระบบขัดข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity) โดยการเลือก การตั้งค่า ไม่อนุญาตให้ส่งเลท (Set allow late) อาจเหมาะสมที่จะใช้ในช่วงเวลาปกติ แต่ในช่วงเวลาที่ทรัพยากรและการเข้าถึงสำหรับบางพื้นที่หรือบางบุคคลที่อาจมีข้อจำกัด ซึ่งสถานะเลทจากเวลาเพียงไม่กี่วินาที่อาจสร้งความเข้าใจผิดให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับได้แม้การตรวจสอบหาความจริงในระบบนั้นสามารถทำได้ก็ตาม แต่การที่ระบบรองรับทั้งการสอน การเรียน และการสอบของอาจารย์ นักศึกษาจำนวนรวมกว่าหมื่นคน การหาข้อมูลพื่อยืนยันความจริงนั้นอาจทำได้ไม่ครบถ้วน

ดังนั้น ทีมงานจึงขออนุญาตปีดการตั้งคำ ไม่อนุญาตให้ส่งเลท (Set allow late) ดังกล่าว ในกิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity) เพื่อลดการสูญเสียโอกาสจากความผิดพลาดในการส่งงาน/ข้อสอบของนักศึกษาเข้ามาในระบบ โดยอาจารย์สามารกตรวจสอบเวลาการส่งงานและพิจารณายอมรับไม่ยอมรับไฟล์นั้นเพื่อมาทำการประเมินได้เองตามที่เห็นสมควร และสำหรับกิจกรรมของอาจารย์ท่านใดที่สร้างไว้แล้วและตั้งค่า ไม่อนุญาตให้ส่งเลท (Set allow late) ก่อนประกาศแจ้งนี้ ทีมงานขออนุญาตยกเลิกการตั้งค่าไม่อนุญาตให้ส่งเลทในทุกกิจกรรม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำและการสนับสนุน พื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิกาพมากขึ้น หากอาจารย์มีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อทีมงานLEB2 ได้ทุกช่องทาง Online uu Facebook หรือ Chat ในระบบ LEB2

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น