คู่มือสำหรับอาจารย์

  • ปรับปรุงเมื่อ

ระบบ LEB2 ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจธ. ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างห้องเรียนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้แนวความคิดของสามเหลี่ยมแหล่งการเรียนรู้ คือการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล ตลอดจนการสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการประเมิน

สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ LEB2 ได้จากคู่มือที่เรารวบรวมทุกฟีเจอร์ไว้ให้ท่านแล้ว นี่ที่!

Capture.PNG

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

3 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น