หากถอนชื่อจากรายวิชาเเล้วยังมีชื่ออยู่ จะต้องทำอย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q : หากถอนชื่อจากรายวิชาเเล้วยังมีชื่ออยู่ จะต้องทำอย่างไร

A: ในกรณีที่นักศึกษาทำการถอนรายวิชาที่ลงเรียนแล้ว ให้ทำการ Leave class ห้องเรียนที่ถอนระบบ LEB2 ด้วย เนื่องจาก หากนักศึกษาไม่ได้ออกจากห้องเรียน จะให้ทำรายชื่อนักศึกษายังคงอยู่ในห้องนั้น หรือสามารถแจ้งทีมงานให้นำชื่อออกจากห้องเรียนรายวิชานั้นได้เช่นกัน 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น