ผู้สังเกตการณ์คือใคร?

Q: ผู้สังเกตการณ์คือใคร?

A: ผู้สังเกตการณ์คือผู้ที่สามารถสามารถเข้ามาดูห้องเรียนและดาวน์โหลดไฟล์ได้เท่านั้น โดยไม่สามารถตั้งค่า เพิ่ม/ลบสมาชิก สร้างหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนได้ ผู้สังเกตการณ์สามารถเป็นได้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของห้องเรียน (Owner) จะให้ผู้ใดเป็นผู้สังเกตการณ์

memberrrrr.png

2924736.jpg

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น