ความแตกต่างของบทบาททีมผู้สอน

ความแตกต่างของบทบาททีมผู้สอน

  1. เจ้าของห้องเรียน : เป็นผู้สร้างห้องเรียน สามารถจัดการห้องเรียนได้ทุกอย่าง
  2. อาจารย์ : สามารถจัดการห้องเรียนได้ทุกอย่างเหมือนเจ้าของห้องเรียน แต่ไม่สามารถลบห้องเรียนได้
  3. ผู้ช่วยสอน : สามารถตรวจงานและดาวน์โหลดไฟล์ได้เท่านั้น

หมายเหตุ:  ผู้สังเกตการณ์เป็นคนที่สามารถดูห้องเรียนได้อย่างเดียว ไม่สามารถ จัดการหรือตั้งค่าในห้องเรียนได้ 

3372240.jpg

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น