สีของแต่ละสถานะการเช็กชื่อคืออะไร

Q: สีของแต่ละสถานะการเช็กชื่อหมายถึงอะไร?

A: การเช็กชื่อนักศึกษาจะแสดงด้วยสีที่แตกต่างกันกันตามรายละเอียดแต่ละสถานะดังนี้

สถานะการเข้าห้องเรียน

  • ตรงเวลา แสดงเครื่องหมาย สีเขียว
  • สาย แสดงเครื่องหมาย สีส้ม
  • ลา แสดงเครื่องหมาย สีน้ำเงิน
  • ขาดเรียน แสดงเครื่องหมาย สีแดง

18.1.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น