4 ข้อควรรู้ก่อนการคัดลอกแผนการสอน

  • ปรับปรุงเมื่อ

1. สิ่งที่จะมาพร้อมกับการคัดลอกแผนการสอน

  • ผลการเรียนรู้
  • กิจกรรมเพื่อการประเมิน
  • กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
  • แบบสำรวจ

หมายเหตุ

  • จะไม่มีรายชื่อนักศึกษามาให้ในห้องเรียน
  • เมื่อคัดลอกแผนการสอนไปยังห้องเรียนปลายทาง อย่าลืมแก้ไขวันและเวลา Publish date และ Due date ของกิจกรรมที่ถูกคัดลอกไปยังห้องเรียนปลายทางใหม่ด้วย

2. การคัดลอกแผนการสอนจะเป็นการคัดลอกข้อมูลทั้งหมด ไม่สามารถเลือกเฉพาะกิจกรรมได้ 

3. หากมีการอัปเดตห้องเรียน จะเป็นเพียงการอัปเดตข้อมูลและต้องไปอัปเดตที่ต้นฉบับเท่านั้น หลังจากนั้นจึงคัดลอกแผนการสอนไปยังห้องเรียนอื่น

4. การอัปเดตห้องเรียน จะอัปเดตเฉพาะกิจกรรมที่ยังไม่มีการส่งงาน หากกิจกรรมที่มีการส่งงานแล้วจะไม่ถูกอัปเดต

ข้อควรระวัง
หากคัดลอกแผนการสอนในห้องเรียนที่มีข้อมูลอยู่แล้วอาจทำให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดหรือข้อมูลซ้ำซ้อนได้  แนะนำให้คัดลอกไปยังห้องเรียนเปล่า หรือ ติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อดำเนินการต่อไป 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น