4 ข้อควรรู้ในการสร้างห้องเรียนใหม่

4 ข้อควรรู้ในการสร้างห้องเรียนใหม่ มีดังนี้

1. ชื่อห้องเรียน จะต้องเป็นตัวอักษร 3 ตัว และตัวเลขเท่านั้น

2. ในการสร้างห้องเรียนใหม่จะต้องสร้าง ผลลัพธ์การเรียนรู้  และนำเข้า รายชื่อสมาชิก เอง

3. จะไม่มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่มาจากหลักสูตรในห้องเรียนที่สร้างขึ้นใหม่

4. รายชื่อสมาชิก จะไม่อัปเดตให้อัตโนมัติเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มเติม

หมายเหตุ:  ผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่มาจากหลักสูตรจะมี 1590741844354.jpgอยู่ด้านหน้า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น