วิธีการประเมินงานนักศึกษา

  • ปรับปรุงเมื่อ

Assess-Assignment-TH.jpg

เมื่อนักศึกษาส่งงานบนระบบ LEB2  อาจารย์สามารถประเมินงานให้คะแนนบนระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

ใครสามารถประเมินงานนักศึกษาได้บ้าง

  • บทบาทของเจ้าของห้องเรียน อาจารย์ และ ผู้ช่วยสอน สามารถประเมินงานให้นักศึกษาได้

วิธีการประเมินงานนักศึกษา

  1. ไปที่ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
  2. คลิก"ประเมิน" เพื่อเริ่มการประเมิน
  3. การบ้านจะปรากฏเป็นไฟล์ PDF รูปภาพ และวิดีโอ
  4. จากนั้นคลิก ปุ่มสีเขียว ทางด้านขวา
  5. เกณฑ์การประเมินทั้งหมดในกิจกรรมจะแสดงขึ้นมา ต้องประเมินให้ครบทุกเกณฑ์การประเมิน (หากประเมินไม่ครบระบบจะขึ้นว่ายังตรวจงานไม่เสร็จ)
  6. คลิก ปุ่มสีเขียว อีกครั้งเมื่อทำการประเมินเสร็จสมบูรร์แล้ว
  7. คลิกที่ไอคอน  2020-05-14_1544.png  เพื่อตรวจสอบวันที่และเวลาที่นักศึกษาส่งการบ้านและดาวน์โหลดไฟล์การบ้านทั้งหมดที่นักศึกษาส่งมา 

หมายเหตุ หากมีไฟล์ใด ๆ ยกเว้นไฟล์ที่อ้างถึงข้างต้นต้องดาวน์โหลดมาตรวจก่อนจากนั้นทำการประเมินในระบบต่อได้ และหากมีนักศึกษาเขียนรายละเอียดใน Description box มาถึงอาจารย์ ระบบจะทำการ generate ข้อความที่นักศึกษาใส่มาเป็นไฟล์ PDF อาจารย์สามารถตรวจสอบจำนวนไฟล์ที่นักศึกษาส่งมาได้จากแถบนี้ 

slide_to_see.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น