รายการกิจกรรมเพื่อการประเมิน

 • ปรับปรุงเมื่อ

หลังจากที่อาจารย์สร้างกิจกรรมในฟีเจอร์แผนการสอน ระบบจะประมวลและมาแสดงในฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)"

ใครสามารถเข้าถึงรายการกิจกรรมเพื่อการประเมินได้บ้าง

 • สมาชิกทั้งหมดของทีมผู้สอน 

หัวข้อของกิจกรรมเพื่อการประเมิน

 • ชื่อ  : ชื่อกิจกรรมเพื่อการประเมิน
 • กำหนดส่ง : แสดง วัน-เวลากำหนดส่ง
 • กลุ่ม/เดี่ยว : แสดงประเภทของกิจกรรมว่าเป็ยงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว
 • ยังไม่ส่ง : จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่ส่ง
 • กิจกรรมเพื่อการประเมิน / ควิซ : แสดงประเภทของกิจกรรมว่า เป็นกิจกรรมเพื่อการประเมินหรือควิซ
 • รอประเมิน : จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมิน
 • ปุ่ม "ประเมิน" : คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปยังหน้าประเมินงาน
 • ปุ่ม "จัดการผู้ประเมิน" : ปุ่มนี้จะปรากฏเมื่ออาจารย์ยังไม่ได้ตั้งค่าผู้ประเมิน
 • ไอคอนรูปดาว - ไอคอนนี้แสดงว่ากิจกรรมมีความสำคัญ สามารถตั้งค่าตอนสร้างกิจกรรม

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น