การตั้งค่าห้องเรียน & การคัดลอกแผนการสอน

 • ปรับปรุงเมื่อ

Class-setting-Clone-plan3.jpg

ใครสามารถตั้งค่าห้องเรียนและคัดลอกแผนการสอนได้บ้าง? 

บทบาทต่อไปนี้สามารถจัดการตั้งค่าห้องเรียนได้

 • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์

 วิธีการนำเข้าห้องเรียน

 1. คลิก นำเข้าห้องเรียน
 2. เลือกภาคการศึกษา
 3. เลือกห้องเรียนที่คุณต้องการอิมพอร์ตห้องเรียน
 4. คลิก "นำเข้า"

หมายเหตุ:

 • ห้องเรียนที่นำเข้ามาจะมาพร้อมกับผลการเรียนรู้จากหลักสูตรและรายชื่อนักศึกษา
 • ระบบ LEB2 จะดึงข้อมูลรายวิชาจากระบบ NewACIS ดังนั้น หากอาจารย์ต้องการสร้างห้องเรียนใหม่โดยที่ห้องเรียนดังกล่าวไม่ได้มีข้อมูลจากระบบ NewACIS ตั้งแต่แรก ให้อาจารย์ติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อดำเนินการสร้างห้องเรียนให้

วิธีการนำเข้านักศึกษา

 1. คลิก "..."
 2. เลือก "นำเข้านักศึกษา"
 3. คลิก "ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับกรอกรหัสนักศึกษา"
 4. คลิก "เลือกไฟล์" เพื่อนำเข้ารายชื่อนักศึกษาที่กรอกลงในเทมเพลต LEB2
 5. คลิก "นำเข้า"

วิธีการปิดห้องเรียน

 1. ไปที่ห้องเรียนที่ต้องการปิดห้องเรียน
 2. คลิก icon_leb2_bible-67.jpg
 3. เลือก "ปิดห้องเรียน"
 4. คลิก "ตกลง"

หมายเหตุ:

 • เมื่อปิดห้องเรียน ห้องเรียนจะอยู่ในเมนู "ห้องเรียนเก่า" ซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าถึงห้องเรียนเหล่านี้ได้
 • ห้องเรียนที่อิมพอร์ตใหม่และการสร้างห้องเรียนใหม่ ระบบจะตั้งค่าเป็น "ห้องเรียนที่ยังไม่เปิดสอน" ซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าถึงห้องเรียนได้ อาจารย์ต้อง คลิก "เปิดสอน" เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงห้องเรียน

วิธีการคัดลอกแผนการสอน

 1. ไปที่ห้องเรียนที่ต้องการคัดลอกแผนการสอน
 2. คลิก icon_leb2_bible-67.jpg
 3. เลือก "คัดลอกแผนการสอน"
 4. เลือกห้องเรียนปลายทางที่ต้องการ คัดลอกแผนการสอนไป 
 5. คลิก "คัดลอก"

หมายเหตุ: เมื่อคัดลอกแผนการสอนไปห้องเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมแก้ไขข้อมูล Publish date และ Due date ของกิจกรรมเพื่อการประเมินและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกคัดลอกไปด้วย

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าห้องเรียน 

 • ทุกห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆ บนระบบ LEB2 ทีมผู้สอนของรายวิชาได้รับสิทธิ์ในการจัดการ 100% 
 • ทีมงานจะไม่เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนแปลงใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับแจ้งจากทีมผู้สอน
 • ห้องเรียนนั้นจะยังแสดงอยู่ในส่วนของ Published Classes เช่นเดิม หรือหากอาจารย์ไม่ต้องการให้นักศึกษาเห็นห้องเรียนนั้นแล้วสามารถย้ายไปไว้ในส่วนของ Draft Classes ได้ โดยกดที่ icon รูปเฟืองของห้องเรียนที่ต้องการ เลือก Revert to Draft

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น