สรุปผลการเข้าร่วมชั้นเรียน

  • ปรับปรุงเมื่อ

LEB2 สามารถแสดงสรุปผลการเข้าร่วมชั้นเรียนของนักศึกษาได้ทันทีหลังจากที่นักศึกษา หรือ อาจารย์ได้ทำการเช็กชื่อบนระบบ ทั้งนี้บนระบบจะแสดงสถานะการเข้าห้องเรียนของนักศึกษา อาจารย์สามารถนำไฟล์ออกมาในรูปแบบ Excel ได้

LEB2 - Summary of attendance from KMUTT ETS on Vimeo.

ใครสามารถดูสรุปผลการเข้าร่วมชั้นเรียนได้บ้าง

  • ทีมงานผู้สอน: สามารถดูและนำไฟล์ออกมาในรูปแบบ excel ได้
  • นักศึกษา: สามารถดูได้เท่านั้น

ประเภทของการเช็กชื่อ

  • ถ้าเช็กชื่อโดยอาจารย์ผู้สอน สถานะการเข้าห้องเรียนจะแสดงเครื่องหมายเป็นสีทึบ
  • ถ้าเช็กชื่อโดยนักศึกษาเอง สถานะการเข้าห้องเรียนจะแสดงเครื่องหมายเป็นสีโปร่ง

สถานะการเข้าห้องเรียน

  • ตรงเวลา แสดงเครื่องหมาย สีเขียว
  • สาย แสดงเครื่องหมาย สีส้ม
  • ลา แสดงเครื่องหมาย สีน้ำเงิน
  • ขาดเรียน แสดงเครื่องหมาย สีแดง

การนำไฟล์สรุปผลการเข้าร่วมชั้นเรียนออกจากระบบ

  1. เลือก ดาวน์โหลดรายการเช็กชื่อ เพื่อดาวน์โหลดสรุปผลการเช็กชื่อออกมา

หมายเหตุ อาจารย์สามารถทราบได้ว่านักศึกษาเช็กชื่อเข้าเรียนตรงเวลา, สาย, ลา หรือขาดเรียนทั้งหมดกี่ครั้ง

หมายเหตุ อาจารย์สามารถเช็กแต่ละสถานะโดยการคลิกที่ แสดงนักศึกษาทั้งหมด และเลือก แสดงนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนตรงเวลา,สาย,ลา หรือขาดเรียน

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น