เพิ่ม ลบ สมาชิกในห้องเรียน

หลังจากอาจารย์ Import class เข้ามาในระบบแล้ว จะมีรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมสอนมาด้วยซึ่งอาจารย์สามารถเพิ่ม-ลบ สมาชิกรวมถึงทีมผู้สอนได้ตลอดเวลา 

LEB2 - Add & Remove Member from KMUTT ETS on Vimeo.

ใครสามารถเพิ่มหรือลบสมาชิกได้บ้าง

บทบาทต่อไปนี้สามารถเพิ่ม ลบ สมาชิกในห้องเรียนได้

 • เจ้าของห้องเรียน
 • อาจารย์

วิธีการเพิ่มสมาชิกในห้องเรียน

 • เพิ่มนักศึกษา / อาจารย์ / ผู้สังเกตการณ์ 
 1. เลือกประเภทสมาชิกที่ต้องการเพิ่ม นักศึกษา, อาจารย์, หรือ ผู้สังเกตการณ์
 2. คลิก "เพิ่ม"
 3. หากเพิ่มผู้สังเกตการณ์ต้องเลือกโหมดผู้สังเกตการณ์ก่อน (โหมดอาจารย์หรือโหมดนักศึกษา)
 4. คลิกไอคอน "แว่นขยาย" เพื่อค้นหารายชื่อ  
 5. ค้นหานักเรียนหรืออาจารย์โดยใช้ username, ชื่อ, รหัสนักศึกษา, หรือภาควิชา ในการค้นหา
 6. คลิก "เพิ่ม"

หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา (ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ New ACIS) หากอาจารย์ต้องการดำเนินการสอนก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนแล้วเสร็จ และอนุญาตให้นักศึกษาที่มีหลักฐานหรืออยู่ระหว่างการขออนุมัติฯ เข้าร่วมในห้องเรียนที่อาจารย์เป็นผู้สอน สามารถเพิ่มรายชื่อนักศึกษาในห้องเรียนบนระบบ LEB2 ได้ด้วยตนเอง

การเปลี่ยนบทบาทของทีมผู้สอน (อาจารย์)

 1. เลือก "ทีมผู้สอน"
 2. คลิกไอคอน "ฟันเฟือง"
 3. เลือกบทบาทที่ต้องการเปลี่ยน 
 • ความแตกต่างของบทบาททีมผู้สอน
 1. เจ้าของห้องเรียน (Class Owner): เป็นผู้สร้างห้องเรียน สามารถจัดการห้องเรียนได้ทุกอย่าง 
 2. อาจารย์ (Teacher): สามารถจัดการห้องเรียนได้ทุกอย่างเหมือนเจ้าของห้องเรียน แต่ไม่สามารถลบห้องเรียนได้
 3. ผู้สังเกตการณ์ (Observer): สามารถเข้ามาดูและดาวน์โหลดไฟล์ได้ เท่านั้นไม่สามารถจัดการหรือตั้งค่าในห้องเรียนได้ 

การลบสมาชิก

 1. คลิกไอคอน "ฟันเฟือง" ตรงชื่อที่ต้องการลบ
 2. เลือก "ลบออกจากห้องเรียน"

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการนำเข้านักเรียนจำนวนมากสามารถ นำเข้านักศึกษา ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น