อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยน Due Date และ Time Limit ระหว่างที่นักศึกษาทำ Quiz ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Edit-Due-Date-and-Time-Limit-TH.jpg

Q: อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยน Due Date และ Time Limit ระหว่างที่นักศึกษาทำ Quiz ได้หรือไม่?

A: กรณีที่นักศึกษาได้เริ่มทำ Quiz ไปแล้วแต่อาจารย์ต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดเวลาในการสอบ สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  • การปรับเพิ่ม/ลดเวลาสิ้นสุด (Due Date) สามารถทำได้ขณะที่กำลังดำเนินการ Quiz อยู่ หลังจากอัปเดตเวลาใหม่แล้ว จำเป็นต้องแจ้งให้นักศึกษารีเฟรชหน้า Quiz ที่กำลังทำอยู่ใหม่เพื่อให้ระบบบนฝั่งนักศึกษาอัปเดตเวลาใหม่เป็นเวลาปัจจุบัน และแจ้งให้นักศึกษากดปุ่ม Resume เข้ามาทำควิซต่อได้
  • การปรับเพิ่ม/ลดการจำกัดเวลา (Time Limit) สามารถทำได้หาก Quiz นั้นมีการตั้งค่า Time Limit อยู่ในช่วงเวลาเริ่มต้น (Publish Date) และไม่เกินเวลาสิ้นสุด (Due Date) การปรับแก้ไข Time limit สามารถทำได้เฉพาะการเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้น แต่ต้องไม่เกินเวลา Due date หรือนำ Time limit ออกเท่านั้น
    ตัวอย่างเช่น หากอาจารย์กำหนด Publish Date ไว้ที่ 13:30 น. เวลาสิ้นสุดถูกกำหนดไว้ที่ 17:30 น. และกำหนด Time limit แรกไว้ที่ 90 นาที ต่อมาต้องการปรับเวลา Time Limit ใหม่เป็น 120 นาที ก็สามารถทำได้เนื่องจากเวลาที่ปรับเพิ่มนั้นไม่เกิน Due Date

edit_due_date.png

edit_time_limit.png

ข้อควรระวัง

การปรับเปลี่ยนเวลาขณะทำการ Quiz เป็นวิธีที่ไม่แนะนำ เพราะจะทำให้นักศึกษาหลุดออกจากการสอบได้ ดังนั้นเมื่ออาจารย์จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาขณะได้เริ่ม Quiz ไปแล้วนั้น ควรแจ้งนักศึกษากดรีเฟรชหน้า Quiz เพื่อให้ฝั่งนักศึกษาทำการอัปเดตเวลาใหม่เป็นเวลาปัจจุบัน จากนั้นกดปุ่ม Resume เพื่อทำ Quiz ต่อได้ หากอาจารย์ไม่แจ้งให้นักศึกษารีเฟรช เมื่อถึงเวลา Due Date ที่ระบบฝั่งนักศึกษายังคงเป็นเวลาเดิม ระบบจะตัดทันที (Auto-submit) เมื่อถึงเวลา Due Date ทำให้นักศึกษาจะไม่สามารถกดปุ่ม Resume เข้ามาทำต่อได้ ด้วยเหตุนี้จะทำให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์ในการทำข้อสอบ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น