ห้องเรียน OBEM สำหรับนักศึกษา

OBEM_Classroom_for_Students-th__1_.jpg

เปิดเทอมใหม่นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 บางคนจะมีห้องเรียนโมดูลย่อยที่เรียกว่า "OBEM" ถูกเพิ่มขึ้นมาบนระบบ LEB2 นักศึกษาอาจจะยังไม่ทราบว่าห้องเรียนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไร บทความนี้จะอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญของห้องเรียนนี้

จะทราบได้อย่างไรว่าห้องเรียนใดคือห้องเรียน OBEM?

OBEM หรือ Outcome-based Education Module เป็น Modular-Based Education ที่เล็กลงมาและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น บนระบบ LEB2 จะมีสัญลักษณ์แสดงว่าห้องเรียนใดเป็นห้องเรียน OBEM โดยสังเกตได้จากป้ายสีน้ำเงินที่มีตัวอักษร OBEM แสดงกำกับบนห้องเรียนนั้นๆ 

obem_student.png

สถานะของแต่ละห้องเรียน OBEM หมายถึงอะไร?

บนหน้าห้องเรียน OBEM นักศึกษาแต่ละคนจะเห็นสถานะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล โดยสถานะที่จะแสดงนั้นมี 3 สถานะคือ

status_obem.pngstatus_obem_expired.png

  • ผ่านแล้ว (Passed) หมายถึง นักศึกษาผ่านการประเมินโมดูลย่อยของรายวิชานั้นๆ ในเทอมปัจจุบัน
  • อยู่ระหว่างดำเนินการ (In Progress) หมายถึง นักศึกษาอยู่ระหว่างการเรียนโมดูลย่อยของรายวิชานั้นๆ ในเทอมปัจจุบัน
  • หมดเวลา (Expired) หมายถึง นักศึกษาถูกประเมินให้ยังไม่ผ่านตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของโมดูลในเทอมนี้ เมื่อผ่านช่วงเวลาไปจนเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ ห้องเรียนดังกล่าวจะแสดงผลให้นักศึกษาเห็นเป็นห้องเรียนโปร่งแสง แต่ยังสามารถกดเข้าไปในห้องเรียนได้อยู่

ห้องเรียน OBEM แตกต่างจากห้องเรียนปกติอย่างไร?

บนห้องเรียน OBEM จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาคือฟีเจอร์ Dashboard จะปรากฏอยู่ด้านบนสุดของแถบเมนู Side bar ฟีเจอร์นี้จะแสดงข้อมูลของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่นักศึกษาจะต้องทำให้ได้ พร้อมทั้งแสดงระดับการทำได้ 5 ระดับ รวมถึงคำอธิบายในแต่ละระดับจะแสดงจำนวนครั้งที่นักศึกษาทำได้

ultimate_lo.png

โดยปัจจุบันนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อในห้องเรียน OBEM จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะที่ต้องเรียนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยา เมื่อหมดเทอมแล้วแต่นักศึกษายังไม่สามารถผ่านโมดูลย่อยในห้องเรียน OBEM ภายในเทอมที่ผ่านมา รายชื่อของนักศึกษาจะถูกอัปเดตเข้าสู่ห้องเรียน OBEM buffer ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนโมดูลนั้นๆ ซ้ำอีกครั้งจนกว่าอาจารย์จะประเมินให้ผ่าน แล้วการเรียนในห้องเรียน Buffer นี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้เร็วๆ นี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น