การตั้งค่า Tentative Schedule

 • ปรับปรุงเมื่อ

Tentative schedule เป็นตารางกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทีมผู้สอนได้กำหนดช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะทำกิจกรรมนั้นๆไว้ โดยข้อมูลในตารางกำหนดการนี้จะมาจากการตั้งค่าบน Assessment activity และ Learning Activity และข้อมูลดังกล่าวจะไปปรากฏที่หน้า Syllabus

ขั้นตอนการตั้งค่า Tentative Schedule

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียนที่ต้องการ
 3. ไปที่ Assessment Activity และ/หรือ Learning Activity
 4. ใส่รายละเอียดที่ต้องการ 
 5. ระบุช่วงสัปดาห์ที่ต้องการทำกิจกรรมดังกล่าวในช่อง Used in Week Numbers 

      used_in_week.png

 6. กด Save
 7. ไปที่หน้า Syllabus 
 8. เลื่อนลงมาที่ Tentative schedule จะพบข้อมูลของกิจกรรมที่ได้ระบุช่วงสัปดาห์ไว้
 9. กด Setting เพื่อตั้งค่าการมองเห็นกิจกรรมที่กำหนดไว้บนตาราง 
  หากต้องการให้นักศึกษามองเห็นทุกกิจกรรมบนตาราง เลือก Display All Activities 
  หากต้องการให้นักศึกษามองเห็นเฉพาะกิจกรรมเมื่อถึงเวลา Publish Date เลือก Display According to Publish Date  

    display.png

 10. กด Save

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น